( చిరంజీవి ) ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకోవాలి !

( చిరంజీవి ) ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకోవాలి !

ఇది కె సి ఆర్ కొత్త తిట్టు.

ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టు కోవాలి అంటే ‘కొడతాను’ లేదా ‘కొట్టిస్తాను’ అని అర్థము.

రాజకీయవాదులు సాధారణం గా బయట ప్రజల మధ్య ఒకలా, ఒంటరి గా ఉన్నపుడు ఒకలా మాట్లాడతారు.

కె సి ఆర్ నాగిరికులు మాట్లాడని విధంగా నోరు పెట్టుకొని ‘తెలంగాన రుస్తుమ్’ అయ్యాడు.

దీనికి టివి ల లో చర్చావేదిక పెట్టి సమయం వ్రుధా చేయడం అనవసరం.

“తెలంగాణా వచ్చుడో – కెసిఆర్ సచ్చుడొ ” అని మొదలు బెట్టిన వుద్యమం,  కొందరు తెలంగాణా నాయకులు ఆకాంక్సతో  ఎగతోసినది, …. ….. ఇప్పుడు చప్పగా చల్లారింది

సీమాంధ్రప్రదేశ్ నాయకుల మాదిరి గా అందరు రాజీనామాలు చేస్తే ప్రత్యెక రాస్ట్రం వస్తాదని అమాయకులైన కొందరు తెలంగాణాప్రదేస్ నాయకులు రాజీనామాలు చేసారు. – కాని కెసిఅర్ విజయశాంతి చేయలేదు.

శ్రీ క్రిష్ణ కమిశను పూర్తిగా అనవసరం అనిచెప్పిన కెసిఆర్,  దాని ముందు వినితిపత్రం ఇచ్చి వచ్చాడు.

కెసిఆర్ అంటె మరో తెలంగాణా సీతయ్య- తను చెప్పింది తనే చెయ్యడు. కమిట్ అయిపోయాడు కాని వాడి మాట వాడే వినడు.

ప్రకటనలు

మే 6, 2010 at 3:28 ఉద. వ్యాఖ్యానించండి

Sri Sri 3 more poems siri siri muvvalu

 • వ్యాకరణం తోకుచ్చుకు
 • ·కాకవులు లూరేగుతారు కానీ సుకవుల్
 • ·వ్యాకృతి ఆకృతి మార్చే
 • ·సే కావ్యాలల్లగలరు సిరి సిరి మువ్వా!
 • ·
 • కప్పలను తెచ్చి ఒక రా
 • ·చ్చిప్పం బడవైచి కండ చీమలతో కా
 • ·రప్పిండి జల్లి తింటే
 • ·చిప్పిల్లునే కవనధార? సిరి సిరి మువ్వా!
 • ఆనాడూ ఈనాడూ
 • ·హాస్యానికి విలువ కద్దు
 • ·సాహిత్యసభాంగణాన
 • ·వ్యంగ్యానిది మొదటి పద్దు

మే 3, 2010 at 12:36 సా. వ్యాఖ్యానించండి

Sri Sri sirisiri muvvalu

శ్రీ శ్రీ  శత జయంతి సందంర్భముగా నివాళి;

వారి రచన – ‘మరో  మూడు యాభైలు’   నుండి :-

ప్రచురణ = ఎమెస్కో-1974

 • గొర్రెల మందగ, వేలం
 • వెర్రిగ ఉద్రిక్త భావ వివసులయి జనుల్
 • కిర్రెక్కి పోయినప్పుడు
 • చిర్రెత్తుక వచ్చు నాకు సిరి సిరి మువ్వా!
 • ఉగ్గేల త్రాగుబోతుకు?
 • ముగ్గేలా తాజమహలు మునివాకిటిలో?
 • విగ్గేల క్రిస్నశాస్త్రికి?
 • సిగ్గేల భావకవికి? సిరి సిరి మువ్వా!
 • “ర”మ్మని ఆహ్వానిస్తె
 • పొమ్మనడమం పాడి కాదు పూవిల్తుని రా
 • జ్యమ్మునకున, మధుశాలకు-
 • చెమ్మ సుమీ రెండు చోట్ల సిరి సిరి మువ్వా!
 • పెదబాల శిక్ష చదివీ
 • చదవదమే తదవుగాగ సాహిత్య విశా
 • రదు లయినట్లుగ భావిం
 • చెదరుగదా కొంతమంది సిరి సిరి మువ్వా!
 • రామాయణాలనే మ
 • ళ్ళీ మళ్ళీ దెచ్చి మ్రుచ్చిలించే కన్నా
 • ఆ మోస్తరు రచనల్లో

క్షేమం గద రామకోటి సిరి సిరి మువ్వా!

మే 1, 2010 at 2:45 ఉద. వ్యాఖ్యానించండి

Sri Sri gaari siri siri muvvalu

శ్రీ శ్రీ శత జయంతి సందంర్భముగా నివాళి; వారి రచన – ‘మరో మూడు యాభైలు’ నుండి :- ప్రచురణ = ఎమెస్కో-1974

• గొర్రెల మందగ, వేలం వెర్రిగ ఉద్రిక్త భావ వివసులయి జనుల్ కిర్రెక్కి పోయినప్పుడు చిర్రెత్తుక వచ్చు నాకు సిరి సిరి మువ్వా!

• ఉగ్గేల త్రాగుబోతుకు? ముగ్గేలా తాజమహలు మునివాకిటిలో? విగ్గేల క్రిస్నశాస్త్రికి? సిగ్గేల భావకవికి? సిరి సిరి మువ్వా!

• “ర”మ్మని ఆహ్వానిస్తె పొమ్మనడమం పాడి కాదు పూవిల్తుని రా జ్యమ్మునకున, మధుశాలకు- చెమ్మ సుమీ రెండు చోట్ల సిరి సిరి మువ్వా!

• పెదబాల శిక్ష చదివీ చదవదమే తదవుగాగ సాహిత్య విశా రదు లయినట్లుగ భావిం చెదరుగదా కొంతమంది సిరి సిరి మువ్వా!

• రామాయణాలనే మ ళ్ళీ మళ్ళీ దెచ్చి మ్రుచ్చిలించే కన్నా ఆ మోస్తరు రచనల్లో
క్షేమం గద రామకోటి సిరి సిరి మువ్వా!

మే 1, 2010 at 2:41 ఉద. వ్యాఖ్యానించండి

తెలుగు వారికి ఉగాది శుభాకాంక్షlu

ఆంధ్రప్రదేస్ లోని యావన్మంది తెలుగు వారికి ఉగాది శుభాకాంక్షలు

మార్చి 16, 2010 at 3:14 ఉద. వ్యాఖ్యానించండి

యెదురు దాడి !

యెదురు దాడి
వెర్రితలలు వేస్తున్న వుద్యమము పరకాస్ట … నిన్న లాయర్లు చంద్రబాబు నాయుడు సభలో అతనిని అడ్డుకొని తెలంగాన గురించి చెప్పమని దొమ్మీ చేసి వత్తిడి చేయడం.
పర్యవసానముగా టిడిపి కార్యకర్థలు లాయర్లు మీద చేయి చేసుకున్నారు.   ..  ఈ  కొట్లాటలొ లాయర్లు కొందరికి  దెబ్బలు తగిలాయి.
గీత లొ క్రిష్నుడు చెప్పినట్లుగా కర్మ నీవు చేయి- ఫలితం నాకు వదిలి వేయి, అన్నట్లు దీనికి భాధ్యత, ఫలితము,  అనుభవించేది కె. సి. అర్. అతని కుటుంబం మాత్రమె.

మార్చి 7, 2010 at 3:35 ఉద. 2 వ్యాఖ్యలు

యెద్దుల బండి పై నాయకులు!

యెద్దుల బండి పై నాయకులు!
పెరిగిన పెట్రో ధరలకు వ్యతిరేకముగా నాయకులు యెడ్లబండిని యెక్కారు.
యెడ్లబండిని వాడే వారికి Z కేటగరీ సెక్యుఊరిటి Yఎందుకు.
వారి వెనుక పదుల సంఖ్యలో సెక్యురిటి  వారు రోడ్డు మీద పరుగుల పెడుథు యెటువంటి కాపలా ఇవ్వగలరు ?

మార్చి 3, 2010 at 2:25 ఉద. వ్యాఖ్యానించండి

పాత టపాలు